dr inż. Maciej Taczanowski

dr inż. Maciej Taczanowski

tel. +48 61 848 7362

email: - taczanow@up.poznan.pl

pokój.

1) Prawo żywnościowe - podstawowa dziedzina zainteresowań

2) Prawna ochrona konsumenta (zagadnienia publicznoprawne i prywatnoprawne)

3) Prawna ochrona pacjenta w systemie opieki zdrowotnej

 • M. Taczanowski,  Jakość żywności, produkcja i obrót w definicjach projektu ustawy, Przemysł Spożywczy, t. 60, nr 7/2006, s. 2 – 8,
 • M. Taczanowski,  Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia - uchwalona. Przemysł Spożywczy, t. 60, nr 8/2006, s. 38 – 41,
 • M. Taczanowski,  Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia wchodzi w życie. Przemysł Spożywczy, t. 60, nr 10/2006, s. 27,
 • M. Taczanowski,  Kodeks postępowania administracyjnego w urzędowej kontroli żywności. Przemysł Spożywczy, t. 62, nr 2/2008, s. 46 – 50,
 • M. Taczanowski, Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wolters–Kluwer Polska, Warszawa  2009, monografia - podręcznik akademicki (w przygotowaniu II zaktualizowane i rozszerzone wydanie, planowany termin publikacji - wrzesień 2016 r.)
 • M. Taczanowski, Kolejna nowelizacja  ustawy  o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Przemysł Spożywczy, t. 64, nr 4/2010, s. 39-42,
 • M. Taczanowski, Wykładnia prawa żywnościowego ze szczególnym uwzględnieniem definicji legalnych, Konferencja PROBIOKAP – 2012 „Bioimmobilizacja w zastosowaniach praktycznych” – Forum Przemysłowo – Naukowe, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, 25 – 26 października 2012 r.
 • M. Taczanowski, Mięso drobiowe w polskim prawie żywnościowym [w] „Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa wyrobów drobiarskich”, Seminarium poświęcone pamięci Profesora Adama Niewiarowicza, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 14 czerwca 2013 r.
 • M. Taczanowski, Żywność prozdrowotna w świetle norm prawnych [w] Żywność prozdrowotna : Składniki i technologia, red. Janusz Czapski i Danuta Górecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2014, rozdz. 9, s. 427-439
 • M. Taczanowski, Prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów przed zagrożeniami związanymi z żywnością i żywieniem [w] Bezpieczeństwo żywności i żywienia, red. Jan Gawęcki i Zbigniew Krejpcio, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2014,
  s. 129-141
 • M.Taczanowski, Uwarunkowania prawa żywnościowego w zakresie transportu żywności, [w] Dystrybucja żywności - problemy prawne : Konferencja Naukowa, Akademia Leona Koźmińskiego, 18 czerwca 2014 r., Warszawa 2014, s. 1-18
 • M.Taczanowski, Definicje legalne prawa żywnościowego - przyczyny tworzenia i formy, Żywność Nauka Technologia Jakość - 2015, R. 22, nr 6 (103), s. 7-19
 • Nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, listopad 2010 r.
 • Podręcznik akademicki (monografia)  pt. Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2009) jest literaturą podstawową lub uzupełniającą w kartach przedmiotów (sylabusach) prawa żywnościowego lub przedmiotów pokrewnych wykładanych na wielu polskich uczelniach, w tym na Uniwersytecie Jagielońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, SGGW - Uniwersytecie Przyrodniczym w Warszawie,  Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.