dr inż. Małgorzata Muzolf-Panek

dr inż. Małgorzata Muzolf-Panek

tel. +48 61 848 7363

email: - mpanek@up.poznan.pl

pokój.

Wykształcenie

2009

doktor nauk ekonomicznych z zakresu towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Instrumentalnych Metod Oceny Jakości

2005

magister inżynier towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Specjalność: Kształtowanie Jakości Produktów Spożywczych

Staże naukowe

2008

Uniwersytet w Wageningen (Holandia), Departament Toksykologii, miesięczny staż naukowy w ramach projektu realizowanego przy współpracy z Wageningen NMR Center: Pro-oxidant chemistry of flavonoids (anthocyanidins and catechin metabolites) and its role in EpRE induction; identification of glutathione adducts resulting from prooxidant quinone chemistry (numer projektu: WNMRC08-005)

2007

Uniwersytet w Wageningen (Holandia), Departament Toksykologii, 3-miesięczny staż naukowy w ramach projektu realizowanego przy współpracy z Wageningen NMR Center: Pro-oxidant chemistry of flavonoids; identification of glutathione adducts resulting from prooxidant quinone chemistry (numer projektu: WNMRC07-002)

Nagrody i wyróżnienia

2013

nagroda za osiągnięcia naukowe przyznana przez Wydziałową Komisję ds. Nagród Rektorskich ze SFN dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2009

wyróżnienie przyznane przez Radę Wydziału Towaroznawstwa, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę doktorską pt. " Aktywność przeciwutleniająca i proutleniająca katechin występujących w herbacie zielonej"

 

 

 

 

 

 

 

  • chemia polifenoli (aktywność przeciwutleniająca, czynniki wpływające na aktywność przeciwutleniającą, interakcje związków polifenolowych z innymi składnikami żywności, metabolizm, aktywność pro-utleniająca)
  •  bioaktywne składniki żywności
  • zastosowanie ekstraktów roślinnych do ochrony składników mięsa przed utlenianiem

Monografie:

1.      Waśkiewicz A., Muzolf-Panek M., Goliński P.; Phenolic Content Changes in Plants Under Salt Stress in Ecophysiology and Responses of Plants under Salt Stress, Eds. Parvaiz A.,  Azooz M.M., Prasad M.N.V. 2013, pp 283-314 .

Oryginalne prace

1.      Muzolf-Panek M., Gliszczyńska-Swigło A., Szymusiak H., Tyrakowska B.; The influence of stereochemistry on the antioxidant properties of catechin epimers. Europ. Food Res. Technol., 2012,  235, pp. 1001-1009

Przeglądowe

1.      Muzolf-Panek M., Tyrakowska, B.; Inluence of green tea catechins biotransformation on their antioxidant activity. Zeszyty Naukowe UEP, 2010, 158, pp. 61-71.

2.      Muzolf-Panek M., Tyrakowska B.; Znaczenie pro-utleniających właściwości flawonoidów w indukcji ekspresji genów kodujących enzymy detoksykacyjne. Postępy Biochemii, 2010, 56 (3), pp. 284-289.

Konferencje

1.      Muzolf-Panek M., Kaczmarek A., Application of total phenolic content, the antioxidant activity and colour for the discrimination of red grape cultivars, 18th Conference of Young Researchers Section of Polish Society of Food Technologist 2nd International Session, May 14-16, 2013, Puszczykowo n. Poznań, Poland, pp. 120.

2.      Muzolf-Panek M., Gliszczyńska-Świgło A., Szymusiak H., Tyrakowska B.; The radical scavenging capacity of catechin epimers in “Polyphenols communications 2012”, EDS. V. Lattianzio, N. Mulinacci, P. Pinelli, A. Romani, XXVI International Conference on Polyphenols, July 22-26, 2012, Florence, Italy, pp.

3.      Stuper K., Muzolf-Panek M., Perkowski J., Nawracała J.; Comparison of analytical methods of phenolic compounds determined in cereal grains in Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Septeber 19-20, 2011, Wrocław, Poland, pp. 177-178.

4.      Muzolf-Panek M., Gliszczyńska-Świgło A., Szymusiak H., Tyrakowska B.; Antioxidant activity of gallocatechin gallate and epigallocatechin gallate. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2011, 61, suppl. 1, s. 55. EuroFoodChem XVI: translating food chemistry into health benefits. Conference Proceedings, July 6-8, 2011, Gdańsk, Poland.

5.      Gliszczyńska-Świgło A., Muzolf-Panek M., Tyrakowska B.; Preparation of EGCG glucuronides by HPLC in “Polyphenols communications 2010”, EDS. A. Ageorges, V. Cheynier, P. Lefer, P. Sarni-Manchado, XXV International Conference on Polyphenols, August 23-27, 2010, Montpelier, France, pp. 517-518.

 

Projekty badawcze:

1.  Właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne ekstraktów roślinnych i ich zastosowanie do ochrony jakości mięsa w trakcie przechowywania; projekt NCN, realizacja 2015-2018

2. Pro-oxidant chemistry of flavonoids (anthocyanidins and catechin metabolites) and its role in EpRE induction; identification of glutathione adducts resulting from prooxidant quinone chemistry; project Wageningen NMR Center, numer projektu: WNMRC08-005, realizacja 2008

3. Pro-oxidant chemistry of flavonoids; identification of glutathione adducts resulting from prooxidant quinone chemistry; project Wageningen NMR Center, numer projektu: WNMRC07-002, realizacja 2007

 

 

 

  • Towaroznawstwo przemysłowe
  • Towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego
  • Analityka dla bezpieczeństwa żywności
  • Metody statystyczne w planowaniu i optymalizacji badań naukowych
  • Statystyczne sterowanie procesami