dr hab. Jolanta Tomaszewska-Gras

dr inż. Jolanta Tomaszewska-Gras

tel. +48 61 848 7512

email: - gras@up.poznan.pl

pokój.

Stopnie naukowe  i przebieg pracy:

1994 - magister inżynier biotechnologii, Politechnika Gdańska

2000- doktor, Technologia Żywności, Akademia Rolnicza w Poznaniu

1994-2000 – asystent w Katedrze Zarządzania Jakością Żywności, Akademia Rolnicza, Poznań

2000-   adiunkt w Katedrze Zarządzania Jakością Żywności, Akademia Rolnicza / Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 

Stypendia, staże naukowe za granicą

1993Szwajcaria, Bazylea,  koncern farmaceutyczny SANDOZ, 

stypendium naukowe, 1.06.1993-30.10.1993,  projekt badawczy i praca dyplomowa  pt. "Anionentrennung mit der Kapilarzonenelektrophorese"

1996 - Holandia, Lelystad, ID-DLO - Instytut Nauki o Zwierzętach, 

7 miesięczny staż naukowy, 1.06. 1996 - 21.12.1996, projekt badawczy pt. „Post mortem changes in cytoskeletal proteins of poultry meat determined by SDS-PAGE and Western blotting”

 

Uzyskane nagrody, wyróżnienia

 • Wyróżnienie na XXVIII Sesji Naukowej , Postępy w Technologii i Chemii Żywności, 1997
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu za osiągnięcia naukowe, 2001
 • Rektorska Nagroda zespołowa III stopnia za oryginalne i twórcze osiągniecia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, 2013

 

Granty

1. Grant promotorski – 5PO6G 02714- Wpływ zmian zachodzących post mortem w białkach cytoszkieletowych na kształtowanie się cech jakościowych mięsa drobiowego (1998-2000)

2. Projekt zwykły KBN nr 11/IG/98 pt. "Struktura, właściwości funkcjonalne i stabilność kompleksów lipidowo-skrobiowych" (1998-2000) - Wykonawca

3. Grant własny NCN nr N N312 260538, pt. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do wykrywania zafałszowań tłuszczów jadalnych, (2010-2014)- Kierownik projektu

 

Studia podyplomowe, kursy

 • Szkolenie w ramach programu Phare-Tempus No S_JEP-09917-95, J.Daussant, Metody immunologiczne w przemyśle spożywczym
 • 2001-2002, Studium Podyplomowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, „Zarządzanie Jakością w świetle norm ISO serii 9000:2000”

 

Certyfikaty

Det Norske Veritas, 2002, „Znajomość wymagań normy międzynarodowej ISO 9001:2000 i ich interpretacja”.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji , 2007, Certyfikat Asystenta Systemu Zarządzania Jakością

 

Doświadczenie

 • Wdrożony system HACCP w zakładach mięsnych „Miłosław”
 • Wdrożone systemy zarządzania jakością ISO 9001, HACCP w zakładzie uboju drobiu, bydła i trzody i przetwórstwa mięsnego „Agrofirma”
 • Wdrożony system HACCP w restauracji „Kortowo” w Poznaniu

Procesy zachodzące w żywności pod wpływem temperatury. Przemiany fazowe w żywności pierwszego i drugiego rodzaju.

Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC w badaniu róznych składników żywności.

Wykorzystanie techniki DSC do wykrywania zafałszowań tłuszczów jadalnych.

Jakość mięsa drobiowego, procesy kształtowania jakości mięsa post mortem.

Zarządzanie jakością żywności.

I. Oryginalne prace twórcze

a) publikowane w czasopismach naukowych

 1. Śliwińska-Bartkowiak M., Gras J., Sikorski R., Radhakrishnan R. Gelb L.D. i Gubbins K.E. 1999. Phase transitions in pores: experimaental and simulations studies of melting and freeezing. Langmuir, 15, 6060-6069.
 2. Stangierski J., Kijowski J., Gras J. 1999. Wpływ wybranych stabilizatorów na jakość suszonego sublimacyjnie przemywanego mięsa drobiu odzyskanego mechanicznie. Żywność Technologia. Jakość , 2(19), s. 26-39.
 3. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., Schreurs F.J.G. 2002, Quantitative determination of titin and nebulin in poultry meat by SDS-PAGE with an internal standard, Meat Science, 62, 61-66. (if =3.0)
 4. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., Schreurs FJG. 2002, The function of cell skeleton proteins and endogenous proteolytic enzymes in development of meat quality, Pol. J. Food Nutr. Sci, 11/52, 3-12.
 5. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J. 2010. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji stosowanych do jego fałszowania. Nauka Przyr. Technol. 4, 2, #26.
 6. Tomaszewska-Gras J., Konieczny P.. 2010. A DSC Study on the effect on marination on the stability of skin collagen from chicken wings. Acta Sci. Pol. 9(4), 413-423.
 7. Tomaszewska-Gras, J. , Schreurs, F. J. G. , Kijowski J. 2011.Post mortem development of meat quality as related to changes in cytoskeletal proteins of chicken muscles', British Poultry Science, 52: 2, 189 -201.
 8. Tomaszewska-Gras J. (2012) Detection of butter adulteration with water using differential scanning calorimetry. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 108, 433-438. DOI: 10.1007/s10973-011-1913-y,
 9. Tomaszewska-Gras J., Konieczny P. 2012. Effect of marination on the thermodynamic properties of chicken muscle proteins studied by DSC. Czech J. Food Sci., 30, 302–308.
 10. Tomaszewska-Gras J. 2013. Melting and crystallization DSC profiles of milk fat depending on selected factors. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 113, 199-208. DOI 10.1007/s10973-013-3087-2
 11. Kijowski J., Kupińska E., Stangierski J., Tomaszewska-Gras J., Szablewski T. 2014. Paradigm of deep pectoral myopathy in broiler chickens. World's Poultry Science Journal, 70(1), 125-138.

b) publikowane w materiałach konferencyjnych

 1. Tomaszewska-Gras J., Schreurs F. J. G., Kijowski J. 1997. Post mortem changes in cytoskeletal proteins of chicken breast muscles examined by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. Proc. European Symposia on the Quality of Poultry Meat, Poznań, 21-26 września 1997, s. 344-353.
 2. Kijowski J., Tomaszewska-Gras J., Schreurs F.J.G. 1998. The effect of the time post mortem of storage on titin and nebulin degradation in broiler muscle. Proc. 10th European Poultry Conference, 21-26 June, Jerusalem, Israel, s. 655-663.R.
 3. Radhakrishnan R., Bartkowiak-Śliwinska M., Gras J., Gubbinns K.E. 1998. Confinement effect in liquids on pores; liquid – liquid equilibria, freezing and melting. Proc. 5th Intern. Conference on Stastistical Mechanics in Liquids, 9-13 June, Zelezna Ruda, Czech Republik, 123-132.
 4.  Śliwińska-Bartkowiak M., Gras J., Dudziak G., Radhakrishnan R., Gelb L. D., Gubbins K.E. 1998."Phase transitions in pores; experimental and simulation studies of melting and freezing", 3-rd International Symposium on Effect of Surface Heterogenity in Adsorption, Toruń
 5. Śliwińska-Bartkowiak M., Gras J., Sikorski R., Dudziak G., Radhakrishnan R., Gubbins K.E. 1999. Experimental and simulations studies of melting and freeezing in porous glasses. COPS-V. 5th International Symposium on the Characterisation of Porous Solids. May 30 - June 2, Heidelberg, Germany, 74-81.
 6. Tomaszewska-Gras J., Schreurs F., Kijowski J. 1997. Post mortem changes in cytoskeletal proteins of chicken breast muscles examined by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. Seminarium międzynarodowe „Postęp w badaniach białek mięsa w aspekcie kształtowania jego jakości” Poznań, 23 września 1997, s. 86-95.
 7. Gras J. , 1999. Znaczenie białek cytoszkieletowych w kształtowaniu cech jakościowych mięsa drobiowego, Seminarium „Sterowanie jakością w produkcji drobiarskiej”, Poznań-Płock, 30-31 marzec, s. 17-19.
 8. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., Schreurs F.G.. 1999. Titin and nebulin degradation in relation to myofibril fragmentation index and tenderness in broiler meat. Proc. 14th ESQPM, Bologna, Italy, 143-150.
 9. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., Schreurs F.G. 2001. Post mortem development of meat tenderness as related to changes in cytoskeletal proteins of chicken muscles. Proc. 47th ICoMST, Kraków, 26-31 August, 256-257.
 10. Leśnierowski G., Kijowski J., Gras J., Cegielska-Radziejewska R. 2007. Test of estimation of specific activity of lysozyme. Proc. XII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Prague, September 2-5, 266-268.

II. Monografie

 1. Śliwińska-Bartkowiak M., Gras J. , Sikorski R., Dudziak G., Radhakrishnan R., Gubbins K.E. 2000. Experimental and simulation studies of melting and freezing in porous glasses. In: Characterisation of Porous Solids V. Ed. by K.K. Unger, G. Kreysa, J.P. Baselt., Elsevier, 128, s.141- 150. Ark. Wyd. 0,8
 2. Schreurs F.J.G,  Gras, J. Kijowski J., 1999. Post mortem changes in chicken muscle. Ed. by F.J.G. Schreurs, Landbouwuniversiteit Wageningen, s. 129-150.
 3. Kijowski J., Tomaszewska-Gras J., Cegielska-Radziejewska R. 2004. Podstawy technologii mięsa drobiowego. W: Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość. Pod red. Tadeusza Grabowskiego i Jacka Kijowskiego., WNT Warszawa, (ark wyd.33, stron 573), str.46-99, ar. wyd. 3,1
 4. Tomaszewska-Gras J., J. Kijowski. 2009. Studies on applicability of differential scanning calorimetry DSC to detect adulteration in butter", publikacja w monografii "New Concepts in Food Evaluation" ed. by Trziszka i Oziembłowski. s. 290-298, ark wyd.0,7
 5. Kijowski J., Tomaszewska-Gras J. 2009. Białka mięśniowe. W: Przetwórstwo mięsa drobiu -podstawy biologiczne i technologiczne; pod red. T.Smolinska i W. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, s.99-127 (ark. wyd 36,4, ark druk. 29,25; ilość stron  467, ark wyd. 2,3)
 6. Tomaszewska-Gras J., Kowalczyk K. 2012. Ocena i wybór dostawców zgodnie z normą ISO 9001 w zakładzie produkcji mrożonek. W: Determinanty zarządzania jakością życia, pod red. Sikora T., Balon U. Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków. 493-502, ark wyd 0,6

 

III. Prace konferencyjne, doniesienia

 1. Tomaszewska-Gras J., A. Stołyhwo. 1994. Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów w warzywach i owocach metodą HPLC. XVIII Seminarium "Chromatograficzne Metody Badania związków Organicznych, Katowice
 2. Gruchała L., Piasecki M., Gras J.. 1996. Properties of sludge potato starch granules prepared by alkali and amylase treatment. VIII International Starch convention , Cracow, Poland, 13-16 June
 3. Śliwińska-Bartkowiak M., Gras J., Gras R., Sikorski R.. 1996. Phase Transition in liquids and liquid mixtures placed on porous matrices. NATO-ASI Conference on Chemical Absorption, Nice
 4. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., Schreurs F. 1997. Rozpoznawanie zmian białek cytoszkieletowych mięsa drobiu po uboju techniką Western blottingu i elektroforezy na żelu poliakryloamidowym z SDS, XXVIII Sesja Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN , Gdańsk, 9-11 września
 5. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., 1999. Degradacja titiny i nebuliny w relacji do indeksu fragmentacji miofibryli i kruchości mięsa kurcząt brojlerów. XXX Sesja Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków
 6. Tomaszewska-Gras J., J. Kijowski, 2000, Optymalizacja warunków oznaczania wybranych białek cytoszkieletowych w mięsie drobiowym, XXXI Sesja Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań
 7. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J. 2009. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji stosowanych do jego fałszowania. XXXIX Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, 29.06-1.07, 20.
 8. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J.. 2009. Studies on applicability of differential scanning calorimetry (DSC) to detect butter adulteration with palm oil. 4-th International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 24-25 September 2009, 244.
 9. Tomaszewska-Gras J., Konieczny P. 2010. A study on thermodynamic properties of marinated chicken meat with the use of DSC, IV Intern. Scientific Conference: Meat in Technology and Human Nutrition 23-24.06.2010, Poznań-Rosnówko, str. 177
 10. Tomaszewska-Gras J., Konieczny P.. 2010. A study on the effect of marinating  on the denaturation of collagen from broiler chicken skin using DSC. IV Intern. Scientific Conference: Meat in Technology and Human Nutrition 23-24.06.2010, Poznań-Rosnówko, str. 179
 11. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., 2011. DSC thermograms of melting and crystallization as a "fingerprint" in the evaluation of the authenticity of butter, EuroFoodChem XVI Translating food chemistry into health benefits, Gdansk, 6th-8th July.
 12. Tomaszewska-Gras J. 2011. Detection of butter adulteration with water using differential scanning calorimetry DSC, 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak
  Thermoanalytical Conference,  27th — 29th June, Stará Lesná, High Tatras, Slovakia
 13. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., 2011. DSC thermograms of melting and crystallization as a "fingerprint" in the evaluation of the authenticity of butter. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences , 61, 1S 51.
 14. Tomaszewska-Gras J. 2012 Melting and crystallization DSC profile of milk fat depending on the selected factors, 11th Conference on calorimetry and thermal analysis, 9-13 September 2012, Zakopane
 15. Tomaszewska-Gras J. Goderska K. Mansfeld K., Bakier S. 2012. Thermal properties of selected polish honeys. 11th Conference on calorimetry and thermal analysis, 9-13 September 2012, Zakopane.
 16. Makowska A., Szwengiel A., Tomaszewska-Gras J., Kubiak P. 2013.The characteristics and the structure of starch isolated from the triticale grain. Pol. J. Food Nutr. Sci. - 2013, vol. 63, Book of Abstracts, s. 64.           Food Structure and Functionality Conference - 15 years later: Stare Jabłonki, 23-26 June, 2013: Book of Abstracts. 
 17. Tomaszewska-Gras J., Kijowski J. 2013. Białka cytoszkieletowe i ich rola w kształtowaniu cech funkcjonalnych mięsa drobiowego post mortem. „Zapewnianie jakości i bezpieczeństwa wyrobów drobiarskich” Seminarium poświęcone pamięci Prof. dr hab. Adama Niewiarowicza, 14 czerwca 2013, str. 38-40.

IV. Publikacje popularno-naukowe

Gras J., 1999. „Kurczę , palce lizać” . Przegląd gastronomiczny. 3, 10-11.

Wykłady i ćwiczenia:

Zarządzanie jakością żywności wg serii norm ISO 9000 - kierownik przedmiotu

Systemy zapewnienia jakości w laboratorium- kierownik przedmiotu

Analityka dla bezpieczeństwa żywności

Bezpieczeństwo produkcji żywności

Technologie produktów pochodzenia zwierzęcego w tym: technologia mięsa, mleka, technologia drobiu i jaj

Bezpieczeństwo, jakość żywności i ochrona środowiska

Przetwórstwo żywności

Pracownia specjalizacyjna

Quality and safety in food production (Study in English)