dr hab. Jerzy Stangierski

dr hab. Jerzy Stangierski

tel. +48 61 848 7324

email: - stangier@up.poznan.pl

pokój. 25.4

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1988 - mgr inż. technologii żywności AR Poznań,
 • 1996 – dr nauk rolniczych AR Poznań,
 • 2010 – dr hab. nauk rolniczych z zakresu technologii żywności i żywienia, specjalność – technologia i chemia mięsa drobiu i jaj, UP Poznań.

 

 1. Badania dotyczące mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM): analiza jakościowa, właściwości funkcjonalne, możliwości przetwórcze, trwałość przechowalnicza.
 2. Otrzymywanie i charakterystyka jakościowa preparatów miofibryli (typu surimi) z surowców drobiarskich i innych zwierząt rzeźnych.
 3. Badania dotyczące metod oczyszczania wód podprocesowych powstających podczas izolacji preparatu miofibryli z MOM.
 4. Modyfikacja enzymatyczna białek zwierzęcych.
 5. Chłodnicze i zamrażalnicze przechowywanie mięsnego surowca rzeźnego i produktów mięsnych.
 6. Innowacyjne produkty z mięsa drobiowego i jaj.
 7. Badania nad miopatią mięśni piersiowych (DPM) kurcząt.
 8. Badania nad teksturą żywności.

Prace oryginalne:

Konieczny P., Stangierski J., Hęś M., Kijowski J. (2010). Selected quality attributes of dried turkey meat snack with addend raisins. Fleischwirtschaft International. 4, 59-63.

Stangierski J., Kijowski J., Konieczny P. (2011). Jakość i wykorzystanie mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie. W: Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności. Red. U. Samotyja, M. Małecka. Zeszyty Naukowe 205. Wyd. UE w Poznaniu, 202-210.

Stangierski J., Rezler R., Baranowska H.M., Poliszko S. (2012). Effect of enzymatic modification on chicken surimi. Czech J. Food Sci. 30(5): 404-411.

Stangierski J., Kaczmarek A. (2012). Effects of transglutaminase modification on the quality of poultry surimi. Investigations on poultry surimi obtained from mechanically recovered chicken meat. Fleischwirtschaft International. 6, 69-73.

Stangierski J., Rezler R., Baranowska H.M., Poliszko S. (2013). Effect of enzymatic modification on frozen chicken surimi. Czech J. Food Sci. 31(2): 203-210.

Stangierski J., Zabielski J., Grześ B. (2013) Modification of functional quality of raw myofibril preparation obtained from water-washed mechanically recovered chicken meat. Eur. Food Res. Technol. 236, 449-458.

Danyluk B., Stangierski J., Gajewska-Szczerbal H., Pyrcz J. (2013). Impact of environmental water activity on E. faecium thermoresistance and possibility of regeneration of heat damaged cells in pasteurised canned meat. Eur. Food Res. Technol. 236, 1041-1047.

Stangierski J., Kaczmarek A. (2013). Effects of transglutaminase modification on the quality of poultry surimi. Investigations on poultry surimi obtained from mechanically recovered chicken meat. Fleischwirtschaft. 1, 50-54.

Leśnierowski G., Borowiak R., Cegielska-Radziejewska R., Stangierski J. (2013). Use of calcium ions in the thermal-chemical modification of lysozyme. Zastosowanie jonów wapnia w termiczno-chemicznej modyfikacji lizozymu. Przem. Chem. 92, 8, 1431-1436.

Leśnierowski G., Borowiak R., Cegielska-Radziejewska R., Stangierski J. (2013). Resorcinol as protective agent in thermo-chemical modification of lysozyme. Food Technology and Biotechnology, 51(3): 410-413.

Kijowski J., Kupińska E., Stangierski J., Tomaszewska-Gras J., Szablewski T. (2014). Paradigm of deep pectoral myopathy (DPM) in broiler chickens. World’s Poultry Science Journal, 70, 125-138.

Poliszko S., Stangierski J., Szczepka M., Matusiak G., Murawka S., Mizgalski I. (2014). Metoda korelacyjna sensorycznej i instrumentalnej oceny akustyczno-emisyjnych właściwości produktów spożywczych. ABiD, 1, 23-32.

 

Podręczniki i opracowania książkowe:

Stangierski J., Leśnierowski G. (2011). Mięso drobiowe i jego przetwory. W: Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Red. E. Flaczyk, D. Górecka, J. Korczak. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 291-309. ISBN 83-7160-643-4.

Leśnierowski G., Stangierski J. (2011). Jaja spożywcze i przetwory jajowe. W: Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Red. E. Flaczyk, D. Górecka, J. Korczak. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 311-324. ISBN 83-7160-643-4.

Studia Stacjonarne:

 • Przetwórstwo żywności.
 • Pracownia specjalizacyjna.
 • Kierunki rozwoju przetwórstwa i analityki żywności.
 • Technologie produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Wybrane produkty spożywcze w diecie żdrowego i chorego człowieka.
 • Zajęcia terenowe.
 • Systemowe zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym.
 • Analityka dla bezpieczeństwa żywności.
 • Surowce żywnościowe.
 • Doskonalenie systemów zarządzania jakosćią i bezpieczeństwem żywności.

Studia Niestacjonarne:

 • Bezpieczeństwo produkcji żywności.
 • Bezpieczeństwo, jakość i ochrona środowiska.
 • Technologie specjalnościowe zwierzęce.
 • Kierunki rozwoju przetwórstwa żywności.