dr hab. Grzegorz Leśnierowski

dr hab. Grzegorz Leśnierowski

tel. +48 61 848 7321

email: - lesnier@up.poznan.pl

pokój.

Adres: Katedra Zarządzania Jakością Żywności, ul. Wojska Polskiego 3, 60-623 Poznań;

            e-mail: lesnier@up.poznan.pl;

Stopnie i przebieg pracy:

1980 – mgr inż. chemii, WIMiC, AGH w Krakowie;

1980-1989 Asystent w Instytucie Ochrony Środowiska w Poznaniu;

od 1989 – Katedra Technologii Produktów Drobiarskich/ Katedra Zarządzania Jakością Żywności AR/UP w Poznaniu;

1992-1993 Staż naukowy w North Dakota State University, USA;

1998 - doktor nauk rolniczych, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Akademia Rolnicza w Poznaniu;

2008 - doktor habilitowany nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje obszar technologii jaj i drobiu, towaroznawstwa żywności oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Główne kierunki badawcze dotyczą substancji bioaktywnych zawartych w jajach ptaków, w tym izolacja składników o dużej wartości użytkowej zarówno z białka jak i żółtka oraz skorupy jaj. Badania nad lizozymem obejmujące jego pozyskiwanie oraz modyfikacje w celu rozszerzenia efektywności przeciwbakteryjnego działania oraz wykorzystanie głównie w przemyśle spożywczym, a także w medycynie i weterynarii. Realizacja badań w ramach pięciu grantów indywidualnych i celowych oraz w ramach   COST Action 923 Multidisciplinary Hen Egg Research jako członek komitetu zarządzającego (MC).

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

 1. Leśnierowski G., Cegielska-Radziejewska R., Kijowski J. 2004. Thermally and chemical thermally modified lysozyme and its bacteriostatic activity. World’s Poultry Science Journal, Vol. 60, 303-309.
 2. Leśnierowski G., Kijowski J., Kopeć W., Karkoszka K. 2007. Sposób wzbogacania lizozymu. Biuletyn Urzędu  Patentowego, 7(868), 5.
 3. Lewko L., Gornowicz E., Leśnierowski G., Kiełczewski K. 2007. Bird genotype as a factor influencing egg quality traits. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 57, 4(B), 359-364.
 4. Cegielska-Radziejewska R., Leśnierowski G., Kijowski J. 2008. Properties and application of egg white lysozyme and its modified preparations – a review. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 58(1), 5-10.
 5. Leśnierowski G. 2009. Nowe sposoby fizykochemicznej modyfikacji lizozymu. Nauka Przyroda Technologie, 3(4), 1-18.
 6. Leśnierowski G., Kijowski J., Cegielska-Radziejewska R. 2009. Ultrafiltration-modified chicken egg white lysozyme and its antibacterial action. International Journal of Food Science and Technology, 44, 305-311.
 7. Cegielska-Radziejewska R. Leśnierowski G. Kijowski J 2009. Antibacterial activity of hen egg white lysozyme modified by thermochemical technique. European Food Research  Technology, 228, 841–845.
 8. Kożuszek R., Kontecka H., Nowaczewski S., Leśnierowski G., Kijowski J., Rosiński A. 2009. Quality of pheasant (Phasianus colchicusL) eggs with different shel colour. Archiv für Geflügelkunde, 73(3), 201-207.
 9. Cegielska-Radziejewska R., Leśnierowski G., Kijowski J., Szablewski T., Zabielski J. 2009. Effects of treatment with lysozyme and its polymers on the microflora and sensory properties of chilled chicken brest muscles. Bulletin of The Veterinary Institute  in Pulawy, 53, 455-461.
 10. Cegielska-Radziejewska R., Leśnierowski G., Szablewski T., Kijowski J. 2010. Physico-chemical properties and antibacterial activity of modified egg white lysozyme. European Food Research  Technology, 231, 956-964.
 11. Leśnierowski G., Borowiak R. 2010. Wysokotemperaturowa modyfikacja lizozymu. Acta Sci. Pol., Biotechnologia 9(2), 23-32.
 12. Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T., Leśnierowski G., Kijowski J. 2011. Przeciwbakteryjne działanie modyfikowanego lizozymu wobec mikroflory rozdrobnionego mięsa wieprzowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 205, 184-192.
 13. Leśnierowski G., Borowiak R. 2012. Zastosowanie rezorcyny jako środka ochronnego lizozymu podczas jego wysokotemperaturowej modyfikacji. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(81), 131-142.
 14. Leśnierowski G. Cegielska-Radziejewska R. 2012. Potential possibilities of production, modification and practical application of lysozyme. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 11(3), 223-230.
 15. Kijowski J., Leśnierowski G. 2012. Nowości o wartości konsumpcyjnej i użytkowej kurzych jaj. Polskie Drobiarstwo, 7/2012, 8-12.
 16. Leśnierowski G., Borowiak R. 2012. Wpływ warunków środowiskowych na zmianę właściwości lizozymu w białku jaj kurzych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(82), 77-87.
 17. Borowiak R., Leśnierowski G. 2012. Próba zwiększenia funkcjonalności preparatów otrzymanych metodą wysokotemperaturowej modyfikacji lizozymu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5(84), 124-134.
 18. Lesnierowski G., Borowiak R., Cegielska-Radziejewska R., Stangierski J. 2013. Resorcinol as Protective Agent in Thermochemical Modification of Lysozyme. Food Technol. Biotechnol. 51 (3) 410–413.
 19. Leśnierowski G., Borowiak R., Cegielska-Radziejewska R., Stangierski J. 2013. Use of calcium ions in the thermal-chemical modification of lysozyme  (Zastosowanie jonów wapnia w termiczno-chemicznej modyfikacji lizozymu). Przem. Chem. 2013, 92, 8, 1431-1436.
 20. Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R.,Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Leśnierowski G, Kontecka H., Szulc K. 2013. Effect of housing system and eggshell colour on biochemical and microbiological characteristics of pheasant eggs. Arch.Geflügelk., 77 (4),  226–233.
 21. Kijowski J. Leśnierowski G., Cegielska-Radziejewska R. 2013. Jaja cennym źródłem składników bioaktywnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5(90), 29-41.

 

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH NAUKOWYCH:

 1. Kijowski J., Leśnierowski G., Zabielski J., Fiszer W., Magnuski T. 1994. Radiation Pasteurisation of Frozen Whole Egg, in: Egg Uses and Processing Technologies. Eds.: J.S. Sim, S. Nakai, CAB International, Wallingford, UK, p. 340-348.
 2. Kijowski J., Leśnierowski. G., Fabisz-Kijowska A. 2000. Lysozyme Polymer Formation and Functionality of Residuals after Lysozyme Extraction. In: Egg Nutrition and Biotechnology. Eds.: J.S. Sim, S.Nakai, W. Guenter. CAB International, pp. 269-285.
 3. Stangierski J., Leśnierowski G. 2006. Drób i przetwory drobiowe. W: Towaroznawstwo Produktów Spożywczych. Red. E. Flaczyk, D. Górecka, J. Korczak. Wydawnictwo AR w Poznaniu, str. 315-331.
 4.  Leśnierowski G., Stangierski J. 2006. Jaja i przetwory jajczarskie. W: Towaroznawstwo Produktów Spożywczych. Red. E. Flaczyk, D. Górecka, J. Korczak. Wydawnictwo AR w Poznaniu, str. 332-343.
 5. Leśnierowski G. Kijowski J. 2007. Lysozyme. In: Bioactive Egg Compounds. Eds.: R. Huopalathi, R. Lopez, M. Anton, R. Schade. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp.33-42.
 6. Leśnierowski G., Cegielska Radziejewska R., Kijowski J. 2009. An attempt to apply medium pressure liquid chromatography to separate lysozyme oligomers in modified enzyme. In: New Concepts in Food Evaluation. Eds. T. Trziszka and M. Oziemblowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław. Pp. 299-304.
 7. Cegielska-Radziejewska R., Leśnierowski G., Szablewski T. Kijowski J. 2009. Antibacterial Activity of Lysozyme depending on dimer content. In; Food Quality and Safety. Eds. G. Krasnowska and A. Pęksa. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław. Pp. 120-124.
 8. Leśnierowski G. 2007. Fizykochemiczne metody modyfikacji i pomiaru aktywności lizozymu. Rozprawy Naukowe, 387. Wydawnictwo Akademii Rolniczej  im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007, str. 1-104.
 9. Stangierski J. Leśnierowski G. 2011. Mięso drobiowe i jego przetwory. W: Towaroznawstwo produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Red. D. Górecka, E. Flaczyk, J. Korczak., Wyd. UP Poznań, str. 283-301.
 10. Leśnierowski G. Stangierski J. 2011. Jaja spożywcze i przetwory z jaj. W: Towaroznawstwo produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Red. D. Górecka, E. Flaczyk, J. Korczak., Wyd. UP Poznań, str. 302-315.
 11. Borowiak R., Leśnierowski G. 2011. Aktywność antybakteryjna zmodyfikowanego lizozymu. W: Doktorant a innowacyjność podejmowanych tematów, cz. II Nauki Przyrodnicze. Red. M. Kuczera, Wyd. Creativetime, Kraków, str. 206-211.

Działalność naukowo-dydaktyczna  obejmuje wielopłaszczyznową współpracę ze studentami studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.  

Formy działalności naukowo-dydaktycznej:

 1. Opieka naukowa i promotorstwo prac
  1. inżynierskich
  2. magisterskich
  3. doktorskich
 2. Wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów:
 3. Metody monitorowania jakości i bezpieczeństwa żywności (kier. przedmiotu)
 4. Analityka dla bezpieczeństwa żywności (kier. przedmiotu)
 5. Towaroznawstwo żywności pochodzenia zwierzęcego (kier. przedmiotu)
 6. Pracownia specjalizacyjna (mgr) (kier. przedmiotu)
 7. Seminarium inżynierskie (kier. przedmiotu)
 8. Kierunki rozwoju przetwórstwa żywności
 9. Przetwórstwo żywności
 10. Bezpieczeństwo produkcji żywności
 11. Technologie specjalnościowe zwierzęce
 12. Surowce zwierzęce
 13. Systemowe zapewnienie bezpieczeństwa żywności
 14. Wykłady monograficzne
 15. Advanced food processing and preservation (Study in English)