dr inż. Anna Kaczmarek

dr inż. Anna Kaczmarek

tel. +48 61 848 7363

email: - ak@up.poznan.pl

pokój.

2008. Certyfikat Asystenta Zarządzania Jakością (nr. 9054) wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dnia 09.02.2008r.

2000. Doktor nauk rolniczych. Stacjonarne Studium Doktoranckie. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

1994-1999. Magister inżynier. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Pochodzenia Roślinnego, Zakład Koncentratów Spożywczych.

Modelowanie zmain jakości produktów spożywczychz wykorzystaniem modeli kinetycznych i sztucznych sieci neuronowych.

Prognozowanie zmian jakości mikrobiologicznej produktów spożywczych.

Zastosowanie narzędzi statystycznego sterowania procesem w różnych branżach przemysłu spożywczego.

Zastosowanie wielowymiarowej analizy danych w badaniach jakości żywności.

 1. Kijowski J. Popiół A., Cegielska-Radziejewska R.,  Kaczmarek A.,  Budzyk J. (2013). Effect of selected antibacterial compounds on microbial contamination of chicken carcasses. Medycyna weterynaryjna. 69(6):369-373.
 2. Weiss D., Kaczmarek A., Zabielski J. (2013). Ser topiony – wady technologiczne i przechowalnicze. Nauka Przyr. Technol. 7, 3, #49.
 3. Klensporf-Pawlik D., Szydlowski M., Kaczmarek A., Nowacka-Woszuk J., Switonski M.,  Jeleń H.(2012). The fatty acid composition of the Longissimus dorsi muscle, subcutaneous and visceral fats differ in four commercial pig breeds. Journal of Animal and Feed Sciences, 21, 2012, 661-676.
 4. Perkowski J., Stuper K., Buśko M., Góral T., Kaczmarek A., Jeleń H. (2012). Differences of metabolomics profiles of the naturally contamined grain of barley, oats and rye. Journal of Cereal Science, 56, 2012, 544-551.
 5. Stangierski J., Kaczmarek A.(2012). Effects of transglutaminase modification on the quality of poultry surimi. Fleischwirtschaft International, 27, 2012, 69-73.
 6. Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kaczmarek A., Kijowski J. (2012)Konkurencyjne oddziaływania mikroorganizmów na powierzchni skorup jaj konsumpcyjnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 81, 2012, 119-130.
 7. Szablewski T., Gornowicz E., Stuper-Szablewska K., Kaczmarek A., Cegielska-Radziejewska R. (2013). Skład mineralny tresci jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego.  Żywność Nauka Technologia Jakość. 5 (90), 42-51.
 8. Jeleń H., Ziółkowska A., Kaczmarek A., 2010. Identification of the botanical origin of raw spirits produced from rye, potato, and corn based on volatile compounds analysis using a SPME-MS method. Journal of Agricultural and Food Chemistry.  58, 12585-12591.
 9. Kaczmarek A., Kijowski J., Zabielski J., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R. (2010). Modelowanie przechowalniczych zmian jakości sensorycznej nietrwałych wyrobów mięsnych przy wykorzystaniu funkcji czasowo-temperaturowej Arrheniusa na przykładzie wędliny pasztetowej. Nauka Przyroda Technologie. 4, 3: 39.
 10. Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kaczmarek A., Kijowski J. (2010). Zastosowanie promieniowania UV-C do higienizacji skorup jaj zanieczyszczonych bakteriami z rodziny Enterobacteriaceae. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 3, 127-132.
 11. Szablewski T., Kaczmarek A., Cegielska-Radziejewska R., Kijowski J. (2010). Ocena barwy skorupy i żółtka wybranych rodów kur nieśnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 553, 211-216.
 12. Szablewski T., Kijowski J., Cegielska-Radziejewska R., Kaczmarek A., Pytel A. (2009). Promieniowanie UV jako metoda higienizacji skorupy jaj konsumpcyjnych zanieczyszczonych bakteriami Escherichia coli. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 1, 36-40.
 13. Szablewski T. Cegielska-Radziejewska R., Kaczmarek A., Zabielski J., Kijowski J. (2009). Prognozowanie bezpiecznego okresu trwałości farszu do produkcji pasztetu. Nauka Przyroda Technologie. 4, (3).
 14. Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T., Karolczak K., Kaczmarek A., Kijowski J. (2009). Mikotoksyny jako zagrożenie w produkcji pasz  i zbóż paszowych. Nauka Przyroda Technologie. 4, (3).
 15. Kijowski J., Kupińska E., Kaczmarek A., Stangierski J., Popiół A., (2009). Occurrence and characteristics of chicken breast muscles with DPM symptoms. Medycyna weterynaryjna. 65 (7), 466-471.
 16. Szablewski T., Kijowski J., Cegielska-Radziejewska R., Kaczmarek A. 2009. UV-C irradiation sanitation of shell surface of eggs laid by layer hens in litter housing. “Food quality and safety” Red. Krasnowska G. i Pęksa A. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. s. 211-215.
 1. Metody statystyczne w planowaniu i optymalizacji prac badawczych
 2. Podstawy statystycznej kontroli procesów
 3. Applied statistics
 4. Advanced food analysis