Katedra Zarządzania Jakością Żywności

Procownicy naukowi emerytowani

prof. UPP , dr hab. Jan Zabielski 

Kontakt:

mgr inż Aurelia Szymił
aszymil@up.poznan.pl, tel. +48 61 848 7218

Kierownik katedry:

Pracownicy samodzielni:

Adiunkci:

Starsi wykładowcy:

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Doktoranci: