Katedra Zarządzania Jakością Żywności
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 31
60-624 Poznań


tel. 61 848 7218 / 61 848 73 19 
e-mail : szymil@up.poznan.pl


w sprawie Studium Podyplomowego ZJiBŻ informacji udziela: 

 inż Aurelia Szymił – tel. 61 848 72 18, e-mail : szymil@up.poznan.pl