Dydaktyka

Katedra Zarządzania Jakością Żywności prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu na następujacych kierunkach studiów: 

TECHNOLOGIA ŻYWNOSCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 

STUDIA i STOPNIA 

STUDIA II STOPNIA 

FOOD SCIENCE AND NUTRITION  (studia II stopnia, język wykładowy: angielski) 

 

DIETETYKA 

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

 

TOWAROZNAWSTWO ZYWNOŚCI ze specjalnością: Zarządzanie Jakością Żywności

STUDIA I STOPNIA