Granty aktualnie realizowane

L.p.

Temat

Kierownik

Okres realizacji

1 Identyfikacja lipidomicznych biomarkerów rozpoznawania autentyczności olejów jadalnych wsparta profilowaniem DSC i chemometrią  (OPUS 16)   Dr hab  J. Tomaszewska - Gras     2019-2022

  Granty zakończone

L.p.

Temat

Kierownik

Okres realizacji

1 Ocena aktywności bioaktywnych peptydów powstających z mleka koziego na drodze fermentacji prowadzonej przez mikroflorę ziarna kefirowego (MINIATURA-1)  Dr inż A. Biadała  2018-2019
2 Właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne ekstraktów roślinnych i ich zastosowanie  do ochrony jakości mięsa w trakcie przechowywania Dr inż. M. Muzolf-Panek 2015-2018
2 Ocena możliwości występowania grzybów mikroskopowych oraz mikotoksyn w jajach pozyskiwanych z różnych systemów utrzymania niosek.  dr inz T. Szablewski  2013-2017

3

Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC do wykrywania zafałszowań tłuszczów jadalnych 

Dr J. Tomaszewska- Gras

2010-2014

4

Określenie skuteczności przeciwdrobnoustrojowej promieniowania UV – C wobec mikroflory powierzchni skorupy jaj konsumpcyjnych

Prof. dr hab.J. Kijowski

2009-2010

5

Otrzymywanie dimerycznej formy lizozymu z białka jaja oraz jego antybakteryjne właściwości

Prof. dr hab.J.  Kijowski

2000-2004

6

Wpływ zmian zachodzących post mortem w białkach cytoszkieletowych na kształtowanie się cech jakościowych mięsa drobiowego

Prof. dr hab.J. Kijowski

1998-1999

7

Opracowanie metod otrzymywania i wykorzystania lizozymu ( N-acetylomuramylo-hydrolaza) o wysokiej aktywności przeciwbakteryjnej z białka jaja

Prof. dr hab.J. Kijowski

1996-1998

8

Technologia pozyskiwania, charakterystyka, utrwalanie i wykorzystanie preparatów białkowych typu surimi z mięsa drobiu odzyskanego mechanicznie

Prof. dr hab.J.Kijowski

1991-1994

 

PUBLIKACJE 

2020 ( lista JCR -od 2019 Inne)

1. Przybył, K.; Duda, A.; Koszela, K.; Stangierski, J.; Polarczyk, M.; Gierz, Ł. Classification of Dried Strawberry by the Analysis of the Acoustic Sound with Artificial Neural Networks. Sensors, 202020, 499. 100 pkt, IF=3,03

2. Stangierski J.; Rezler R.,  Kawecki K., Peplińska B. (2020) Effect of microencapsulated fish oil powder on selected quality  characteristics of chicken sausages,  Journal of the Science of Food and Agriculture, Vol.100,  5,  2043-2051, 100 pkt, IF=2,42

3. Biadała A. , T. Szablewski,  M. Lasik‑Kurdyś, R. Cegielska‑Radziejewska (2020): Antimicrobial activity of goat’s milk fermented by single strain of kefir grain microflora, European Food Research and Technology, https://doi.org/10.1007/s00217-020-03483-2, 70 pkt, IF=1,92 

4. Górecki M.T. , Nowaczewski S., Grzegrzółka  Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M.., Cegielska-Radziejewska R.,  Biadała A. , Tomczyk Ł, Hejdysz M. , Racewicz P,  Gruszczyńska J. ( 2020) :Morphological and biochemical traits of pheasant Phasianus colchicus eggs in relation to embryo sex and egg laying date , Animal Science Papers and Reports, vol. 38 (2020) no. 2, 181-194 , 40 pkt, , IF=0,70

5.Neunert, G.; Tomaszewska-Gras, J.; Witkowski, S.; Polewski, K. Tocopheryl Succinate-Induced Structural Changes in DPPC Liposomes: DSC and ANS Fluorescence Studies., 2020, Molecules  25(12), 2780;100 pkt, , IF=3,06.

6. Yang T., Leśnierowski G. (2020). Thermal modification of hen egg white lysozyme using microwave treatment. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 19 (2), 149-157 https://doi.org/10.17306/J.AFS.2020.0773 40 pkt

7. Muzolf-Panek, M.; Kaczmarek, A.; Tomaszewska-Gras, J.; Cegielska-Radziejewska, R.; Szablewski, T.; Majcher, M.; Stuper-Szablewska, K. A Chemometric Approach to Oxidative Stability and Physicochemical Quality of Raw Ground Chicken Meat Affected by Black Seed and Other Spice Extracts. Antioxidants 20209, 903. 100 pkt, , IF=5, 01.

 

Podręczniki i monografie 

Tomaszewska-Gras J. 2020 Toksyny ryb i bezkręgowców morskich, str 145-162 ,  W: Szkodliwe substancje w żywności- pochodzenie, działanie, zagrożenia zdrowotne, red. naukowa A. Witczak,  Z.E. Sikorski, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

Tomaszewska-Gras J. 2020 Systemy zabezpieczania zdrowotności produktów żywnościowych, str.255-266, W: Szkodliwe substancje w żywnościpochodzenie, działanie, zagrożenia zdrowotne, red. naukowa A. Witczak,  Z.E. Sikorski, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 

 

2019  

1. Stangierski J., J. Tomaszewska-Gras, H. M. Baranowska, M. Krzywdzińska-Bartkowiak, P. Konieczny    (2018) The effect of deep pectoral myopathy on the properties of broiler chicken muscles characterized by selected instrumental techniques.  European Food Research and Technology ,   DOI : 10.1007/s00217-018-3177-2, available on-line ,  70 pkt , IF = 1,92 ,

2. Markiewicz B., Muzolf-Panek M., Kaczmarek A. 2019. The effect of deficit and over-standard boron content in nutrient solution on the biological value of tomato fruit. J. Element., 24(3): . DOI: 10.5601/jelem.2019.24.1.1796, 40 pkt , IF=0,68,

3. Muzolf-Panek M., A. Kaczmarek, J. Tomaszewska-Gras, R.Cegielska-Radziejewska & M. Majcher (2019) Oxidative and microbiological stability of raw ground pork during chilled storage as affected by Plant extracts, International Journal of Food Properties, 22:1, 111-129, DOI: 10.1080/10942912.2019.15798343 , 70 pkt , IF = 1,85 , 

4.Tianyu Yang, G. Leśnierowski ( 2019): Changes in selected physicochemical properties of lysozyme modified with a new method using microwave field and oxidation PLOS ONE, doi.org/10.1371/journal.pone.0213021 , 100  pkt, IF=2,77,

5.Tomczyk Ł, T. Szablewski, K. Stuper-Szablewska, S. Nowaczewski, R. Cegielska-Radziejewska. The Influence of the Conditions of Acquisition and Storage of Table Eggs on Changes in Their Quality and the Presence of Mycobiota and Fusarium Mycotoxins.  2019 Jul 1;98(7):2964-2971. doi: 10.3382/ps/pez156, 140 pkt , IF=2.216 ,

6. Pawlak T, Gawałek J, Ryniecki A., Stangierski J, Siatkowski I, Peplińska B., Pospiech  E. (2018) Microwave vacuum drying and puffing of the meat tissue - process analysis, Drying Technology, 201 , VOL. 9 , 37, NO. 2, 156–163, 100  pkt  , IF=1,986.,

7. Tomaszewska-Gras J, Cais-Sokolińska D.,  Bierzuńska P.,  Kaczyński Ł.K., Walkowiak K., Baranowska H.M. 2019. Behaviour of water in different types of goats' cheese. International Dairy Journal, 95, 18-24.        100 pkt, IF=2,20 , 

8.  Kaczmarek A. Muzolf-Panek M., Tomaszewska-Gras J., Konieczny P. 2019. Determination of the botanical origin of honeys by physicochemical analyses, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 69. 191-201. DOI  10.31883/pjfns/108526., 100 pkt, IF=1,697

9. Kulczyński, B.; Kobus-Cisowska, J.; Taczanowski, M.; Kmiecik, D.; Gramza-Michałowska, A. The Chemical Composition and Nutritional Value of Chia Seeds—Current State of Knowledge. Nutrients 201911, 1242.9. ,   140 pkt   , IF=4,171

10. Różańska M. B., Kowalczewski P. Ł., Tomaszewska-Gras J. , Dwiecki K.,  Mildner-Szkudlarz S. 2019. Seed-Roasting Process Affects Oxidative Stability of Cold-Pressed Oils. Antioxidants. 8, 313. DOI: 10.3390/antiox8080313.10. , 100 pkt , IF =4,52

11.Stangierski, J., Weiss, D. & Kaczmarek, A. (2019) Multiple regression models and Artificial Neural Network (ANN) as prediction tools of changes in overall quality during the storage of spreadable processed Gouda cheese , Eur Food Res Technol (2019). https://doi.org/10.1007/s00217-019-03369-y, 70 pkt , IF = 1,92 

12. Stangierski J., Kawecka A. (2019). An evaluation of the mechanical and sensory characteristics of selected foodstuffs for senior citizens. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 18 (3), 305-315 https://doi.org/10.17306/J.AFS.2019.0655 , 40 pkt

13. Biadała A, Pikul J, Rudzińska M, Majcher M, Lasik-Kurdyś M, Szablewski T, Cegielska-Radziejewska T. (2019):The characteristic of functional fermented caprine milk, Emirates Journal of Food and Agriculture. 2019. 31(8): 618-625 ,  40 pkt, IF =0,921 

2018  ( lista A MNiSW lista B MNiSW

1. Lesnierowski G,  Stangierski J. What's new in chicken egg research and technology for human health promotion? - A review , Trends in Food Science & Technology Vol. 71, January 2018, Pages 46–51 ( online) , 50 pkt, IF = 6,61
2. Cais-Sokolińska D., Bierzuńska P., Kaczyński Ł.K., Baranowska H.M.,  Tomaszewska-Gras J.  2018. Stability of texture, meltability and water mobility model of pizza-style cheeses from goat's milk.  Journal of Food Engineering, 222, 226-236, doi: 10.1016/j.jfoodeng.2017.11.034 ,40 pkt,  IF = 3,20
3. Tomczyk Ł. , T. Szablewski, R. Cegielska-Radziejewska, L. Lewko, P. Konieczny (2018) : "An Assessment of the Influence of Silver Stabilized Hydrogen Peroxide on the Eggshell Condition" Emirates Journal of Food and Agriculture,  http://www.ejfa.me/index.php/journal/article/view/1605( in press) ,20 pkt,  IF= 0,61
4Sobczak J., Stangierski J., Marek P., Kijowski J. (2018). Effect of Probiotic Administration on Productivity and Quality of Broiler Chicken Meat. Animal Nutrition & Feed Technology. 18: 79-88. DOI: 10.5958/0974-181X.2018.00007.0 , 15 pkt. IF=0,30
5. Weiss D., Stangierski J., Baranowska H.M., Rezler R. (2018). Kinetic models of quality parameters of spreadable processed Gouda cheese during storage. Food Science and Biotechnology.  27(5):1387–1394 , https://doi.org/10.1007/s10068-018-0377-2 20 pkt , IF = 0,79
6.  Tomczyk Ł. , Ł. Stępień, M.Urbaniak , T. Szablewski, R. Cegielska-Radziejewska, K. Stuper-Szablewska (2018) : " Characterisation of the Mycobiota on the Shell Surface of Table Eggs Acquired from Different Egg-Laying Hen Breeding Systems" Toxins, 10,293, doi:10.3390/toxins10070293, http://www.mdpi.com/2072-6651/10/7/293/pdf , 35 pkt, IF= 3,27
7. Qian Ying, P. Wojciechowska, A. Siger, A. Kaczmarek, and M. Rudzińska, “Phytochemical Content, Oxidative Stability, and Nutritional Properties of Unconventional Cold-pressed Edible Oils.” Journal of Food and Nutrition Research, vol. 6, no. 7 (2018): 476-485. doi: 10.12691/jfnr-6-7-9., 20 pkt, IF = 0,69
8. Stangierski J., Andrzejewski W.,  Tomaszewska-Gras J., Grześ B., Urbańska M., Konieczny P.  2018. Effect of washing on the quality of surimi-like preparation obtained from soft tissue of freshwater mussel Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)", Journal of Aquatic Food Product Technology, 27:9, 961-974,   20 pkt, IF = 0,68
9. Sikora, E., Górna, J., Szablewski, T. (2018). Rating the relevance of specific areas of allergen control procedures in Polish and British poultry meat processing plants. Intercathedra 1(34), 73–78 , 10 pkt 
10. Biadała A. , Konieczny P. (2018) Goat’s milk-derived bioactive components - a review (2018) Mljekarstvo  68 (4), 239-253, 20 pkt , IF =0,53
11.  Neunert G. , Jolanta Tomaszewska-Gras, Przemyslaw Siejak, Zuzanna Pietralik, Maciej Kozak, Krzysztof Polewski, 2018, Disruptive effect of tocopherol oxalate on DPPC liposome structure: DSC, SAXS, and fluorescence anisotropy studies, Chemistry and Physics of Lipids,Vol.216, 104-113, ISSN 0009-3084, https://doi.org/10.1016/j.chemphyslip.2018.10.001., 25 pkt , IF = 2,77
 

2017  ( lista A MNiSW lista B MNiSW)

1. Danyluk B., Stangierski J. (2017). Auswirkungen auf die Hitzeresistenz und Regenerationsfähigkeit von hitzegeschädigtem E. faecium PCM 1859. Fleischwirtschaft. 8: 98-102., IF = 0,17

2. Muzolf-Panek M., Kleiber T., Kaczmarek A. : Effect of increasing manganese concentration in nutrient solution on the antioxidant activity, vitamin C, lycopene and polyphenol contents of tomato fruit. Food Additives & Contaminants: Part A, ISSN: 1944-0049 (Print) 1944-0057 (Online), http://dx.doi.org/10.1080/19440049.2016.1277037, IF=1.878

3. Mroczek, E. Konieczny, P., Lewicki, A., Waśkiewicz, A., Janczak, D.(2017): Changes In Acrylamide Monomer Content During Composting Of Dairy Processing Sludge, Applied Ecology and Environmental Research, http://www.aloki.hu ,  ISSN 1589 1623 (Print) , ISSN 1785 0037 (Online) DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/, http://aloki.hu/indvolOF.htm, IF= 0.547

4. Kaczmarek A., Muzolf-Panek M., Rudzińska M.,  Szablewski T. , Cegielska-Radziejewska, 2017, The Effect of  Plant Extracts on Pork Quality During Storage - Italian Journal of Food Science,Vo 29 No 4 ,  Doi 10.14674/Ijfs-807, IF = 0,556

5. Baranowska H.M., J. Tomaszewska-Gras, D. Cais-Sokolińska, P. Bierzuńska, Ł. K. Kaczyński, 2017, Water mobility and thermal properties of smoked soft cheese, Mljekarstvo 67 (3), 188-196, IF = 0, 596

6. Kulczyński B. , Grdeń M. , Kobus-Cisowska J., Taczanowski M., Kmiecik D., Gramza-Michałowska A. 2017:  Nasiona chia. Nowa superfood. Przemysł Spożywczy, t. 71, nr 4, s. 42-45,

 

Podręczniki i monografie 

Tomaszewska-Gras J. 2017 . Budowa surowców i produktów żywnościowych. W: Chemia żywności . T.1 Główne składniki żywności,  pod red. Z.E. Sikorski, H. Staroszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

Taczanowski M. 2017: Prawo żywnosciowe , Wyd. 2. , Wyd. Wolters Kluwer S.A., Seria Akademicka, str. 421, Warszawa 2017

 

2016  ( lista A MNiSW lista B MNiSW

1. Dwiecki K, Tomczyk Ł, Nogala‐Kałucka  M., Krzysztof Polewski, 2016: Novel method of propyl gallate determination in rapeseed oil using CdSe/ZnS quantum dots. European Journal of Lipid Science and Technology. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2016, 118, 1788–1794. IF = 1.953

2.Górnaś P., Dwiecki K., Siger A., Tomaszewska-Gras J., Michalak M., Polewski K. 2016. Contribution of phenolic acids isolated from green and roasted boiled-type coffee brews to total coffee antioxidant capacity. European Food Research and Technology, 242:641-653. DOI:10.1007/s00217-015-2572-1. IF: 1,559

3. Gracka A., , Jeleń H., Majcher M., Siger A., Kaczmarek A. 2015. Flavoromics approach in monitoring changes in volatile compounds of virgin rapeseed oil caused by seed roasting. Journal of Chromatography A. (DOI: 10.1016/j.chroma.2015.10.088), IF = 4,17

4. Konieczny P., Cegielska-Radziejewska R., Mroczek E., Dziedzic J., 2016, Analysis of air quality in selected aeras of a poultry processing plant with the use of a microbiological air sampler, Brazilian Journal of Poultry Science,Jul - Sept 2016 / v.18 / n.3 / doi.org/10.1590/1806-9061-2015-0156,  IF= 0,429

5. Konieczny P., Tomaszewska-Gras J.,  Andrzejewski W, Mikołajczak B., Urbańska M., Mazurkiewicz J., Stangierski J. 2016. DSC and electrophoretic studies on protein denaturation of Anodonta woodiana (LEA, 1834). Journal of Thermal Anal Calorim , doi:10.1007/s10973-016-5707-0, IF = 2,01

6.  Lasik A.,  Pikul J.,  Majcher M., Lasik-Kurdyś M,, Konieczny P. 2016 Characteristics of fermented ewe's milk product with an increased ratio of natural whey proteins to caseins, Small Ruminant Research,DOI: 10.1016/j.smallrumres.2016.10.011, IF=  1, 083

7. Leśnierowski G. Cegielska-Radziejewska R., 2016 Nowe formy lizozymu- możliwości produkcji i wykorzystania, Przem. Spożywczy, 70/4, 27-29

8. Mroczek E., Konieczny P., Lewicki A.., Waœśkiewicz A., J. Dach, 2016. “Preliminary study of acrylamide monomer decomposition during methane fermentation of dairy waster sludge”, Journal of Environmental Sciences, DOI:10.1016/j.jes.2015.12.016, IF=2,00

9. Muzolf-Panek M., Waśkiewicz A.,Kowalski R., Konieczny, P., 2016 The effect of blueberries on the oxidative stability of pork meatloaf during chilled storage, Journal of Food Processing and Preservation. 40, 899–909. doi:10.1111/jfpp.12668,9.

10. Stuper-Szablewska K, Szablewski T, Busko M, Perkowski J. 2016. Changes in contents of trichothecenes during commercial grain milling, LWT - Food Science and Technology 69 (2016) 55-58, IF=2,416

11. Stangierski J., Poliszko S., Szczepka M., Mizgalski I. 2016. Audio-sensoryczna intuicyjna analiza akustyczno-emisyjnej aktywności produktów spożywczych. ABiD 3, 147-158. 

12..Pawlak T., Ryniecki A., Stangierski J, 2016: Puffing of pork: effects of process conditions on expantion ratio. Przemysł Spożywczy, T.70, Nov, 2016 , 15-17 

13. Tomaszewska-Gras, J.DSC coupled with PCA as a tool for butter authenticity assessment . J Therm Anal Calorim. doi:10.1007/s10973-016-5346-5, IF= 2,010

14. Tomaszewska-Gras J. 2016. Rapid quantitative determination of butter adulteration with palm oil using the DSC technique. Food Control. 60: 629-635. DOI: 10.1016/j.foodcont.2015.09.001. IF: 2,806

15.Tomaszewska-Gras J. 2016. Multivariate analysis of seasonal variation in the composition and thermal properties of butterfat with an emphasis on authenticity assessment. Grasas y Aceites, 67: e167, doi.org/10.3989/gya.0453161. IF= 0.827


Monografie 

1. Tomaszewska-Gras J. 2016. Ocena autentyczności tłuszczów jadalnych przy wykorzystaniu techniki DSC w połączeniu z metodami chemometrycznymi. W: Żywność dla świadomego konsumenta. Red. nauk. Krzysztof Melski, Dorota Walkowiak-Tomczak. Wyd. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 124-133. ark wyd 0,6

2015 

Prace oryginalne

 1. Białas W; J. Stangierski; P. Konieczny  2015 Protein and water recovery from poultry processing wastewater integrating microfiltration, ultrafiltration and vacuum membrane distillation International Journal of Environmental Science and Technology , Vol. 12. Issue 6, June 2015, 1875-1888, IF = 2,19
 2. Frala A., Kowalski R., Waśkiewicz A., Szablewski T. 2015. Wpływ marynowania na powstawanie heterocyklicznych amin w mięsie poddanym grillowaniu. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 20(1),46-51
 3. Juzwa W., Myszka K., Białas W., Dobrucka R., Konieczny P, Czaczyk K.  (2015) Investigation of the effectiveness of disinfectants against planktonic and biofilm forms of P. aeruginosa and E. faecalis cells using a compilation of cultivation, microscopic and flow cytometric techniques, Biofouling: The Journal of Bioadhesion and Biofilm Research, 31:7, 587-597, DOI: 10.1080/08927014.2015. 1075126, IF= 3,42
 4. Kaczmarek, A., Cegielska-Radziejewska, R., Szablewski, T., Zabielski, J.  (2015). TBARS and microbial growth predictive models of pork sausage stored at different temparatures. Czech J. Food Sci., 33 (2015): 320-325, IF= 0,68
 5. Majcher, M. A., Kaczmarek, A., Klensporf-Pawlik, D., Pikul, J., & Jeleń, H. H. (2015). SPME-MS-Based Electronic Nose as a Tool for Determination of Authenticity of  PDO Cheese, Oscypek. Food Analytical Methods, (Adda 1986). http://doi.org/10.1007/s12161-015-0114-x , IF = 1,96
 6. Mroczek E. ,  Konieczny P., Kleiber T., Waśkiewicz A. , 2015, Effect of residual monomer from polyacrylamide on head lettuce grown in peat substrate , Food Additives & Contaminants,Part A , doi 10.180/19440049.2015.1096965 , IF = 1,80
 7. Słomińska L., Zielonka R., Jarosławski L.,  Krupska A., Szlaferek A.,Kowalski W. , Tomaszewska-Gras J.,  Nowicki M. 2015. High pressure impact on changes in potato starch granules.Polish Journal of Chemical Technology, 17, 4, 65-73. DOI: 10.1515/pjct-2015-0070., IF = 0,54
 8. Stangierski J., Baranowska H.M. 2015. The influence of heating and cooling process on the water binding in transglutaminase modified chicken protein preparation, assessed using low field NMR. Food and Bioprocess Technology, DOI: 10.1007/s11947-015-1618-5 , IF = 2,69
 9. Stuper-Szablewska K., Buśko M., Szablewski T., Ostrowska A., Matysiak A., Nowaczewski S. Profil organicznych związków lotnych różnych rodzajów ściółek pochodzących z kurników zlokalizowanych w Polsce, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 3/2015, 188-194
 10. Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Szablewski T.,Ostrowska A., Buśko M., Perkowski J. Contamination with microscopic fungi and their metabolites In chicken Leeds products In western Poland In the years 2009-2010, Acta Sci. Pol. Zootechnica 14(3), 2015, 107-122.
 11. Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015.Charakterystyka mikroflory grzybowej izolowanej z treści jaj konsumpcyjnych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 20(1), 8-11.
 12. Taczanowski M. 2015, Definicje legalne prawa żywnościowego – przyczyny tworzenia i formy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 22, 6 (103), 7-19
 13. Tomaszewska-Gras J., Bakier S., Goderska K., Mansfeld K. 2015. Differential scanning calorimetry for determining the thermodynamic properties of selected honeys. Journal of Apicultural Science,59(1):109–118, IF=1,00 
 14. Weiss, D., Kaczmarek, A., Stangierski, J. (2015). Applicability of bacterial growth models in spreadable processed cheese. Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. 14 (3), 199-205 ,

Prace przeglądowe

 1. Stangierski J., Lesnierowski G. 2015. Nutritional and health-promoting aspects of poultry meat and its processed products. Worlds Poultry Sci. J., vol. 71, iss. 1, s. 71-82.IF = 1,09 
 2. Wojdalski J., Żelaziński T., Konieczny P., Dróżdż B., Kupczyk A., Golisz E., Mroczek E., Mruk R. 2015. Uwarunkowania gospodarki energią, wodą i środowiskiem w wybranych branżach przemysłu rolno-spożywczego oraz zarys problematyki zrównoważonego rozwoju. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2015, 1/4(13), 34-51.

Monografie 

 1. Leśnierowski G. 2015. Lysozyme and its modified forms: properties, potential for its production and application. W: Handbook of eggs in human function / Ed. by Ronald Ross Watson, Fabien de Meester. Wyd.: Wageningen : Wageningen Academic Publisher, s. 483-495. ISBN: 978-90-8686-254-2
 2. Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Metody analiz mikotoksyn. rozdział w monografii "Zeszyty Naukowe nr 3 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim" pod red. Michała Kruszyńskiego. Wyd. Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 476-478.
 3. Szablewski T., Tomczyk Ł., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Wybrane ilościowe metody oznaczania grzybów mikroskopowych. rozdział w monografii "Zeszyty Naukowe nr 3 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim" pod red. Michała Kruszyńskiego. Wyd. Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 476-478.
 4. Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R. 2015. Nieśność oraz cechy jakościowe jaj pozyskanych w różnych systemach utrzymania kur niosek. rozdział w monografii "Zeszyty Naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim" pod red. Michała Kruszyńskiego. Wyd. Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. 480-481

2014    

 Prace oryginalne

 1. Cegielska-Radziejewska R.,  Szablewski T. 2014. Zastosowanie modyfikowanego termiczno-chemicznie lizozymu do przedłużania trwałości żywności. Przemysł Chemiczny. 94(4): 542-546.
 2. Kijowski J., Kupińska E., Stangierski J., Tomaszewska-Gras J., Szablewski T. 2014. Paradigm of deep pectoral myopathy in broiler chickens. World's Poultry Science Journal, 70(1): 125-138. 
 3. Kleiber T., Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R. 2014.  Określenie wpływu stresu manganowego na zawartość pierwiastków śladowych w liściach pomidora (Lycopersicon esculentum mill.). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 47(1): 89-95.
 4.  Makowska A., Szwengiel A., Kubiak P., Tomaszewska-Gras J. 2014. Characteristic and structure of starch isolated from triticale. Starch, 66, 9-10
 5. Mroczek E., Konieczny P., Kleiber T., Waśkiewicz A., 2014. Response of hydroponically grown head lettuce on residual monomer from polyacrylamide. Food Additives & Contaminants, Part A,  Volume 31, Issue 8, 2014, 1399-1405
 6. Mroczek E., Konieczny P., 2014. Doskonalenie metod laboratoryjnej oceny właściwości  flokulantów stosowanych  w gospodarce wodno-ściekowej i osadowej przemysłu spożywczego. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 1:15-22
 7. Olejnik-Schmidt A., Schmidt M. T., Sip. A., Szablewski T., Grajek W. 2014. Expression of bacteriocin divercin AS7 in Escherichia coli and its functional analysis. Annals of Microbiology. 64(3): 1197–1202
 8. Ostrowska A., Stuper-Szablewska K., Szablewski T., Perkowski J. 2014. Rozkład mykobioty oraz trichotecenów we frakcjach ziarna owsa przechowywanego w różnych warunkach. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 19(4): 309-314.
 9. Stangierski J., Rezler R., Lesnierowski G. 2014. Analysis of the effect of heating on rheological attributes of washed mechanically recovered chicken meat modified with transglutaminase. Journal of Food Engineering 141 (2014) 13–19.
 10. Stuper-Szablewska K., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Ostrowska A., Matysiak A., Perkowski J. 2014. Zanieczyszczenie grzybami mikroskopowymi różnych rodzajów ściółki stosowanej w kurnikach. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 19(2): 199-204.
 11. Tomaszewska-Gras J. 2014. Wpływ prędkości schładzania na proces krystalizacji triacylogliceroli tłuszczu mlecznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 4, 95, 97-107.
 12. Tomaszewska-Gras J. Wpływ wybranych czynników na dokładność oznaczenia parametrów termodynamicznych tłuszczu kakaowego przy użyciu różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 576, 173-183
 13. Tomczyk Ł., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Cais-Sokolińska D. 2014. Ocena skuteczności procesu mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych metodą pomiaru stężenia ATP. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 19(4): 299-302.

Monografie 

 1. Leśnierowski G. Stangierski J. 2014. Jaja. W:  Żywność prozdrowotna – składniki i technologia.: Red. J. Czapski i D. Górecka, Wyd. UP Poznań,  359-368
 2. Stangierski J., Leśnierowski G. 2014. Mięso drobiowe i jego przetwory. W:  Żywność prozdrowotna – składniki i technologia. pod red. J. Czapskiego i D. Góreckiej, Wyd. UP Poznań, 350-359
 3. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Tomczyk Ł. 2014. Oznaczanie ergosterolu jako chemicznego wskaźnika zanieczyszczenia grzybami mikroskopowymi. W: „Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności” pod red. Tarko T., Duda-Chodak A., Witczak M., Najgebauer-Lejko D. Wyd. Małopolski Oddział PTTŻ, 170-17
 4. Taczanowski M. 2014 : „Żywność prozdrowotna w świetle norm prawnych”  [w:] „Żywność prozdrowotna : Składniki i technologia”,  pod red. J. Czapskiego i D. Góreckiej,  Wyd. UP Poznań, 427- 439
 5. Taczanowski M. 2014 „Prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów przed zagrożeniami związanymi z żywnością i żywieniem”  [w:] „Bezpieczeństwo żywności i żywienia”,  pod red.  J. Gawęckiego i Z. Krejpcio,  Wyd. UP w Poznaniu,  129-141

 

2013

Prace oryginalne

 1. Cegielska-Radziejewska R.,  Szablewski T. 2013. Effect of modified lysozyme on the microflora and sensory attributes of ground pork. Journal of Food Protection. 76(2):338-42.
 2. Cegielska-Radziejewska R., Stuper K., Szablewski T. 2013. Microflora and mycotoxin contamination in poultry feed mixtures from western Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 20, 1, 30-35.
 3. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. 2013. Ecological management system as a factor influencing egg yolk quality. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 58(3), 161-164
 4. Gornowicz E., Węglarzy K., Szablewski T. 2013. Jakość skorupy jaj pozyskanych metodami ekologicznymi. Wiadomości Zootechniczne, 51, 4:19-30.
 5. Kijowski J. Popiół A., Cegielska-Radziejewska R.,  Kaczmarek A.,  Budzyk J. (2013). Effect of selected antibacterial compounds on microbial contamination of chicken carcasses. Medycyna weterynaryjna. 69(6):369-373.
 6. Kijowski J., Leśnierowski G., Cegielska-Radziejewska R. 2013. Jaja cennym źródłem składników bioaktywnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5, 90, 29-41
 7. Kijowski J., Marciszewska C., Cegielska-Radziejewska R., Popiół A. 2013. Effect of lysozyme treatment on quality and bacterial contamination of chilled chicken legs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 57, (1), 79-84.
 8. Lasik M., Dobrucka R., Konieczny P., 2013. Impedimetric test for rapid determination of performic acid (PFA) biocidal activitytoward Echerichia coli. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 12(4), 385-393
 9. Lesnierowski G., Borowiak R., Cegielska-Radziejewska R., Stangierski J. 2013. Resorcinol as Protective Agent in Thermochemical Modification of Lysozyme. Food Technol. Biotechnol. 51 (3) 410–413.
 10. Leśnierowski G., Borowiak R., Cegielska-Radziejewska R., Stangierski J. 2013. Use of calcium ions in the thermal-chemical modification of lysozyme. Przemysł Chemiczny, 92, 8, 1431-1436.
 11. Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kontecka H. 2013. Microbiological response of Japanese Quail eggs to disinfection and location in the setter during incubation. Foila Biologica. 61, (1-2), 119-124.
 12. Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Kontecka H. 2013. Egg morphometry and eggshell quality in ring-necked pheasant kept in cages. Annals of Animal Science. 13(3), 531-541.
 13. Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Leśnierowski G., Szulc K. 2013. Effect of housing system and eggshell colour on biochemical and microbiological characteristics of pheasant eggs. Archiv fur Gelflugelkunde. 77(4), 226-233.  
 14. Stuper-Szablewska K., Szablewski T., Ostrowska A., Matysiak A., Perkowski J. 2013. Zanieczyszczenie grzybami mikroskopowymi pomieszczeń gospodarczych na terenie Wielkopolski w 2010 roku. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 2, 161-166.
 15. Stuper-Szablewska K., Szablewski T., Ostrowska A., Matysiak A., Perkowski J. 2013. Zanieczyszczenie grzybami mikroskopowymi pomieszczeń gospodarczych na terenie Wielkopolski w 2010 roku. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 2, 161-166.
 16. Szablewski T., Gornowicz E.,  Stuper-Szablewska K., Kaczmarek, A., Cegielska-Radziejewska R. 2013. Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 5(90), 42-51.
 17. Tomaszewska-Gras J. 2013. Melting and crystallization DSC profiles of milk fat depending on selected factors. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 113, 1, 199-208
 18. Weiss D., Kaczmarek A., Zabielski J. (2013). Ser topiony - wady technologiczne i przechowalnicze. Nauka Przyr. Technol. 7, 3, #49.

Prace przeglądowe 

 1. Konieczny P., Mroczek E., Kucharska M., 2013. Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności. J. Agribus. Rural Dev. 3(29), 51-64. 
 2. Konieczny P., Dobrucka R., Mroczek E., 2013. Using Carbon Footprint to Evaluate Environmental Issues of Food Transportation. LogForum 9, 1, 3-10. 

Monografie 

 1. Konieczny P, Mroczek E., 2013, Najnowsze zastosowania chemii do oczyszczania ścieków drobiarskich w aspekcie zagrożeń i korzyści, W:  „Zapewnianie jakości i bezpieczeństwa wyrobów drobiarskich, Materiały seminarium  14 czerwca 2014, Wyd. UP w Poznaniu,60-63.
 2.  Reguła J.,Mroczek E,  Konieczny P. (2013) : O zasadach bezpiecznego żywienia dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych, W: Edukacja dla bezpieczeństwa : Szkoła - turystyka - rekreacja / Red. nauk. Zbigniew Dziemianko, Andrzej Kusztelak: Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, 69-79, 
 3. Szymański M., Witkowska-Banaszczak E., Konieczny P., Szymański A., Urbaniak W.: Ocena zmian toksyczności osadów ściekowych stabilizowanych biopreparatem efektywnych mikroorganizmów.Gospodarka odpadami komunalnymi . T. 9. pod red.: Kazimierza Szymańskiego. Wydawn. Ucz. Politechniki Koszalińskiej, 2013,  Monografia nr 249, 337-349:
 4. Taczanowski M., Mięso drobiowe w polskim prawie żywnościowym :dawniej i dziś,  [W] „Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa wyrobów drobiarskich”, Materiały seminarium 14 czerwca 2013 r. Wyd.  UP w Poznaniu, 63-66