W  dorobku dzisiejszej Katedry Zarządzania Jakością Żywności znaczące i szczególnie ważne miejsce mają miedzy innymi opracowania monograficzne. Z inicjatywy lub z udziałem pracowników Katedry powstały na przestrzeni kilkunastu lat,  liczne podręczniki akademickie, skrypty lub  monografie naukowe, w języku polskim  lub angielskim, które dobrze odzwierciedlają szerokie spektrum zagadnień związanych  z nowoczesną produkcją i dystrybucją żywnosci. 

Technologia drobiu i jaj

         

Bezpieczeństwo i zarządzanie jakością

Prawo żywnościowe 

 

Żywność i zdrowie 

 

Towaroznawstwo

Inne monografie